SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Formål PDF Udskriv Email

”Støtteselskabets” formål er på et folkekirkeligt grundlag at arbejde for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning, og i Danmark at bidrage til en teologisk gennemarbejdning af de problemer, som evangeliets forkyndelse blandt muslimer rejser og dermed også bidrage til den aktuelle debat om forholdet mellem islam og kristendom i al almindelighed.

”Støtteselskabet” forsøger at leve op til sit formål gennem et samarbejde med og økonomisk bistand til Peshawar stift i Pakistans kirke. En særlig forpligtelse ligger hos menigheden i Mardan, dens skole, Hostel og værkstedsskolen. Desuden udgives et blad om Pakistans Kirke og selskabets arbejde. I bladet tages aktuelle emner om islam og kristendom op igennem boganmeldelser og selvstændige artikler. Den teologiske refleksion, som vi finder os forpligtede på, kommer i særlig grad til udtryk i et årligt temanummer.

Sender man et bidrag til Selskabet til støtte for Pakistans Kirke på:

GIRO: (+01) nr. 2031167

eller sætter det ind på:

KONTO NR.: 9740--887-57-39744

vil man automatisk modtage bladet og årets temanummer.