SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra Pakistan - Juni 2009 PDF Udskriv Email

Så skete det.
Mullahen af Swat, Suf Muhammad, kunne heller ikke denne gang styre sig selv og sine medsammensvorne.
Trods tilbud fra centralregeringen om en fredsaftale for Swat og en "fredsmægler- rolle" til mullahen fortsatte de talebanledede militser under ledelse af mullahens svigersøn, Fazlullah, invasionen af de nærliggende Dir og Buner distrikter med retning mod Islamabad.

Den indtil nu tøvende pakistanske regering blev tvunget ud i en modoffensiv, som i skrivende stund pågår.
Tusinder og atter tusinder af fattige bjergbønder, landsbybeboere og handlende fra de nordlige egne af Grænseprovinsen flygter i panik sydpå over Malakand-passet til området omkring Takht-i Bait og Mardan nord for provinshovedstaden Peshawar.

Vi har netop modtaget meddelelse fra Pakistans Kirkes ledelse i Peshawar stift om situationen. De skriver, at de pakistanske myndigheder efter bedste evne forsøger at fnde mulighed for genhusning og anden hjælp til de fygtende, som pt. anslås til at nærme sig 1 million. De tidligere anlagte teltlejre i området til husning af afghanske fygtninge genåbnes, og der iværksættes hjælpeprogrammer med støtte udefra. Men situationen beskrives som katastrofal og ude af kontrol.

De kristne og andre mindretalsgrupperinger fra den nordlige region har stort set alle i hast forladt deres hjem og er på flugt gennem bjergene sydover. De fleste har hverken ejendele eller penge og bevæger sig til fods under en brændende sol i håb om, at venner og slægtninge i Mardan og Peshawar kan tage imod dem og lade dem bo hos sig ind til videre.

Men også for disse fattige familier er situationen kaotisk pga. både penge- og varemangel, så mange ender på kirkens dørtrin uden andet håb, end at kirken på den ene eller anden måde kan fnde husly og mad til dem.

På den baggrund har Peshawar stift åbnet CVTC (Christian Vocational Training Centre) i Mardan til modtagelse af disse familier. Ind til videre er 150 familier blevet visiteret der fra til hhv. Mardan, Peshawar og andre egnede lokaliteter. Alene CVTC rummer pt. 60 familier, og ud over de almindelige faciliteter i form af husly og fortæring har kirken også stillet en bemandet sundhedsklinik til rådighed til behandling af især kvinder, børn og ældre. To børn blev født her i løbet af de første døgn!

Kirkens ledelse slutter brevet af som følger:
"Eftersom flere og flere kristne familier ankommer til kirkens dørtrin for hjælp, anmoder vi vore venner, menigheder og partnere om hjælp til at modtage disse hjemløse mennesker. Kirken mangler akut økonomiske midler til køb af mad, medicin, tæpper, telte og andre fornødenheder for at kunne imødekomme det stigende behov for nødhjælp".

Da vi i Støtteselskabet føler en særlig forpligtigelse over for de kristne i netop Mardan, takht-i-bait, Malakand og de nordlige egne og i forvejen giver driftsstøtte til institutionerne der, sender vi akut 60.000 kr. af vore reserver derud og opfordrer på den baggrund vore bidragsydere til at give lidt ekstra hen over sommeren, så beløbet til den ekstraordinære donation reetableres hos vores kasserer den nærmeste tid.

Vi har her ud over stillet 50.000 kr. til rådighed i forbindelse med en ansøgning til Dansk Missions Råd om 250.000 kr. til akut nødhjælp til de kristne på flugt gennem Mardan og sydpå.

Dette beløb er netop i dag den 24. maj blevet hastebevilget og udløser således også de ekstra 50.000 kr. fra Støtteselskabet.

Vi er taknemmelige for denne kærkomne bistand og anmoder vore trofaste bidragsydere om mulige ekstraordinære indbetalinger de kommende måneder, da vore reserver er begrænsede og primært jo skal bruges til kirkens og Mardan-institutionernes ordinære daglige drift.

Laurits Vemmelund, næstformand.

Hele nyhedsbrevet (pdf).