SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra Formanden - April 2011 PDF Udskriv Email

Den 17. marts fik vi i bestyrelsen en mail med overskriften ”A sad news”. Det var endnu en kedelig beretning om forfølgelse af de kristne i Pakistan. Qamar David var to dage før den 15. marts fundet dræbt i det fængsel, hvor han siden den 24. maj 2006 havde siddet uretmæssigt fængslet under anklager for blasfemi. Qamar David var naturligvis kristen. Han var 55 år, gift og far til fire.

Kun et par uger før var Pakistans minoritetsminister Shabaz Bahatti blevet brutalt skudt ned uden for sit hjem, da han var på vej til arbejde. Shabaz Bahatti var kristen og er ofte blevet truet af islamistiske grupperinger, fordi han udtalte sig kritisk om landets strenge blasfemilov. Den 2. marts blev disse trusler ført ud i livet. Shabaz Bahatti kendte de mulige konsekvenser af sin kritik af de uhyrlige forfølgelser af landets minoriteter, som finder sted dagligt i Pakistan. Siden Musharrafs magt for alvor begyndte at vakle for 3 år siden, er forfølgelser af landets minoriteter taget til dag for dag og Bahatti har med sin centrale placering i regeringen gjort et imponerende stykke arbejde for at forsvare minoriteternes rettigheder i landet.

Den samme imponerende indsats ydede Salman Taseer, der var guvernør for Pakistans folkerigeste provins Punjab. Han er af udenlandske journalister blevet beskrevet som en af landets vigtigste politiske personer på grund af sin kamp imod de uretfærdige blasfemidomme. Ved juletid (2010) gik han blandt andet i forbøn for den kristne 45-årige mor Aasia Bibi, der er blevet dømt til døden for blasfemi. Sammen med forsvaret for denne kvinde prøvede han at tale for en lempelse af blasfemiloven. Det udløste dog store demonstrationer nytårsaftensdag arrangeret af landets religiøse ledere, der advarede regeringen mod at ændre på blasfemilovgivningen. Det skete så heller ikke. I stedet for blev Salman Taseer dræbt af en af sine sikkerhedsvagter den 4. januar.

Salman Taseer blev kendt i Vesten i efteråret 2010, da han netop gik ind i sagen omkring Aasia Bibi og dermed fik den vestlige offentlighed til at åbne øjnene for de menneskelige tragedier, som den pakistanske blasfemilovgivning fører med sig. Aasia Bibis sag handler om, at hun som vantro skulle gøre drikkevand urent. Hun er en fattig landarbejder og hentede en dag vand til sine kolleger. De ville dog ikke drikke det, fordi det havde været berørt af hendes kristne hænder. Asia Bibi spurgte dem derfor vredt: ”Jesus døde på korset for vore synder. Hvad har Muhammed gjort for jer?” Den kommentar var ikke kun hård kost for hendes arbejdskammerater, men altså også for den domstol, der har dømt hende til at blive stenet til døde.

Blasfemilovene i Pakistan har flere paragraffer. Men det er særligt § 295-C, der kan føre til en dødsdom for et simpelt islam-kritisk spørgsmål, som det, Aasia Bibi spurgte sine kolleger om. Paragraffen blev tilføjet lovene i 1986 af præsident Zia ul Haq. Med først Benazir Bhutto og senere Nawaz Sharif på regeringsposten i 90’erne blev paragraffen stadfæstet og da Sharif også indførte sharialovgivning i landet var teokratiet på et så diktatorisk niveau, at det endte med, at Musharaff greb ind og tog magten ved et militærkup. I det 10-år, hvor han har siddet på magten, har sharialov og den ekstreme tolkning af blasfemilovene været bandlyst. Det medførte en stor økonomisk vækst og fredelige og rolige forhold, hvor minoriteterne var beskyttede af myndighederne. Men efter militærdiktaturet blev ophævet, har de islamistiske grupperinger fået mere og mere magt i landet, så kristenforfølgelser, uretfærdigheder, frygt, terror og borgerkrigslignende tilstande nu er hverdag i Pakistan.

Som en naturlig følge af kristenforfølgelserne, har vi fra bestyrelsens side valgt at gøre dette til tema for årets temanummer, der udkommer til august. Men en fokusering på forfølgelserne er selvfølgelig ikke nok. De kristne har også brug for vores økonomiske, moralske og åndelige støtte. Vi skal være taknemlige for, at vi ikke lever under sådanne forhold og samtidig skal vi have den dybeste respekt for personer som Aasia Bibi, Qamar David, Salman Taseer og Shabaz Bahatti, der viser døden foragt i kærlighed til livet.

Thomas Beck.
Formand.

Hele Nyhedsbrevet April-2011 kan hentes i pdf.-format her: Nyhedsbrev April 2011.