SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - nyhedsbrev 2-2013 PDF Udskriv Email

De nyheder, der finder vej til Støtteselskabets nyhedsbreve, kan sædvanligvis inddeles i tre grupper: For det første skal der informeres om det arbejde, som foregår på "hjemmefronten", dvs., hvad der i øjeblikket lægger beslag på bestyrelsen og formandens tid og kræfter. I sig selv er det jo ikke så vigtigt, men alene fordi det peger videre ud på den kirke og menighed i Pakistan, som vi er støtteselskab for. Det er deres liv og virkelighed, vi altid må have for øje i vores arbejde. Men det er heller ikke nok alene at informere om hjemmearbejdet og Pakistans Kirke. Det er nemlig bydende nødvendigt, at vi samtidig også forsøger at holde os ajour om den politiske og sikkerhedsmæssige dagsorden i Pakistan. Igen og igen er vi gennem årene blevet mindet om, hvor vigtigt netop dette aspekt er for dagligdagen for landets kristne mindretal.

Pakistan
Det er helt naturligt, at vi i Støtteselskabet har et særligt blik for forholdene for Pakistans kristne mindretal. Brandangrebet i Mardan den 21. september sidste år mindede os om igen, hvor udsat en minoritet de kristne udgør. Det skal dog ikke få os til at overse, at den sekteriske vold i Pakistan oftest er udløst af spændinger mellem hhv. sunni- og shiamuslimer. Et af de værste eksempler på sekterisk vold i Pakistan i nyere tid fandt sted den 10. januar i år, hvor en markedsplads og en billardhal i et shiadomineret område i Quetta var scene for et selvmordsbombeangreb. 130 mistede livet og 270 blev sårede. Spændingerne mellem shiaer og sunnier er øget gennem de senere år og er så langt det største problem, hvad angår religiøst begrundet terror i landet. 2013 er valgår i Pakistan. PPP (Pakistan People's Party) med præsident Zardari ved roret og sønnen Bilawal Bhutto Zardari som proforma formand satser på genvalg, selvom også andre står klar i kulissen for at træde til. Der har været stort fokus på den tidligere cricketstjerne Imran Khan, der i spidsen for sit populistiske Tehreeke-Insaf (Retfærdighedsbevægelsen) tiltrækker hundredetusindtallige skarer til sine vælgermøder, hvor han lover at rydde op i korruptionen i landet. Ligeledes har landets tidligere præsident, Pervez Musharraf, annonceret, at han vil bryde sit selvvalgte exil i London og vende tilbage til Pakistan før valget. Om valget overhovedet når at blive til noget, eller om - som rygterne vedholdende påstår - militæret tager magten inden da, må tiden vise.

Mardan
Taget er nu endelig styrtet sammen på kirken i Mardan. Efter brandangrebet i september har bygningen stået tom og uanvendelig. Vinterens regn har åbenbart været mere end den beskadigede bygning har kunnet klare. Nu står de soddækkede mure og vægge tilbage og venter på deres videre skæbne. Pakistans regering er kommet med tilsagn om hjælp til genopbygningen af kirken. Arbejdet er endnu ikke påbegyndt, så menigheden holder i stedet deres søndagsgudstjenester i et stort telt ved siden af den udbrændte kirke. Lad os håbe, at regeringens løfte overlever det kommende valg.

Skolen er dog i fuld gang. Ved angrebet slæbte demonstranterne ellers al skolens inventar ud og brændte det hele af, mens samtlige af skolens rum blev raserede. I ugerne umiddelbart derefter blev børnene undervist på Værkstedsskolen, men nu er de tilbage igen. Det lokale universitet i byen, Abdul Wali Khan University, har venligt hjulpet med at få skolen på fode igen. Der er blevet kalket, malet og isat nye vinduer. Man har også fået fat på en del nye møbler. Alligevel mangler stadig en del, blandet andet nogle døre, skabe og computere. Støtteselskabet har været i kontakt med Peshawar Stift, som står for den overordnede drift af skolen, for at få den seneste liste over de skader og mangler, der endnu ikke er udbedrede. Takket være vores bidragsyderes gavmildhed har vi mulighed for at sende et akutbeløb ud, så de sidste ting gerne skulle komme på plads og skolens hverdag kan komme endnu et skridt nærmere normalen. Det er der så sandelig også brug for!

Midt i alt det kaotiske er der dog også ting, der fungerer helt normalt. Kollegiet i Mardan - "Boys Hostel" - har stadig ca. 40 drenge boende, der alle går i Mardan Skole. Gennem en lang årrække har kollegiet været under dygtig ledelse af Younas Deewan, og det er glædeligt at erfare, hvor velfungerende stedet er. Drengene på kollegiet stammer fra Nordvestgrænseprovinsens fattige landområder. Aldersmæssigt spænder de fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Hjemmearbejdet
I disse dage arbejder vi på at få biskop Humphrey Peters til Danmark i løbet af foråret. Der er mange ting, der skal falde på plads. Ikke mindst kan det forestående valg i Pakistan gøre det vanskeligt at rejse ud og ind af landet. Vi håber dog stadig, at det kan lade sig gøre. Hvis besøget bliver til noget, vil vi arrangere et eller flere offentlige møder, hvor Humphrey Peters kan få lejlighed til at fortælle om forholdene for kirken i Pakistan.

I løbet af det sidste halve år har Støtteselskabet modtaget nogle flotte bidrag, både fra privatpersoner og fra kollekter i kirker og menigheder. Vi er ikke i tvivl om, at de generøse bidrag i høj grad skyldes den øgede opmærksomhed, som angrebet på skolen og kirken i Mardan har afstedkommet. Vi - og menigheden i Pakistan - er taknemmelige over den støtte, som I, vores bidragsydere trofast har ydet gennem årene. Lad os håbe, at vi i fremtiden kommer til at fortælle langt flere positive historier, end vi har været vant til de seneste år.

Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge,
Formand for Selskabet til støtte for Pakistans Kirke.

Nyhedsbrevet kan hentes i PDF-format her: Nyhedsbrevet 02-2013.