SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - medlemsbladet 2013-2 PDF Udskriv Email

Det var min forhåbning, at dette nyhedsbrev udelukkende skulle komme til at indeholde gode nyheder fra Pakistan og fra kirken derude. På det seneste har der mildt sagt været rigeligt negativt fokus på Pakistan og ikke mindst på landets religiøse mindretal, der lider under religiøst motiverede overgreb fra ekstremistiske grupper. Hver dag har - også hvad det angår - nok i sin plage.

En af de gode nyheder, som også omtales inde i bladet, er det løfte som lokalregeringen i Khyber Pakhtunkwa har givet om at genopføre den udbrændte kirke i Mardan. Det lover godt for den menighed, som på det seneste i høj grad har haft sit at kæmpe med. Indtil videre må de kristne i Mardan dog stadig tage til takke med det telt, som fungerer som Frelsens Hær har udlånt som midlertidigt gudstjenesterum.

En anden god nyhed er, at Støtteselskabet for nylig har kunnet sørge for finansiering af døre, borde, skabe og computere til Mardan skole. Skolen blev hårdt ramt af brandangrebet den 21. september, men en akut indsats fra byens universitet gjorde, at skolens bygninger meget hurtigt igen blev anvendelige. En del inventar manglede dog stadig, så de generøse bidrag, som Støtteselskabets bidragydere gav efter angrebet i Mardan, har altså gjort stor nytte.

Lejligheden skal her benyttes til at viderebringe en stor tak fra menigheden og skolen i Mardan, og vi beder til at menneskeskabte ulykker af den kaliber ikke igen skal ramme vores pakistanske venner i Khyber Pakhtunkwa.

De gode nyheder fra Mardan er desværre blevet overskygget af de voldsomme begivenheder, som fandt sted den 9. marts, da indbyggerne i den kristne ghetto, The Joseph Colony, i Lahore-bydelen Badami Bagh blev ofre for et storstilet brandangreb.

En af ghettoens indbyggere, kloakarbejderen Savan Masih, skulle have kommet med nedsættende bemærkninger om profeten Muhammed, hvilket blev et emne til fredagsbønnen i flere lokale moskeer.

Ghettoens beboere var heldigvis på forhånd blevet advaret om den højspændte situation og havde klogelig taget flugten; bydelen var derfor nærmest lagt øde da omkring 3000 ekstremister uden politiets indgriben plyndrede og satte ild til ghettoen. 178 huse, 75 forretninger og to kirker blev brændt af.

Selvom der ikke er oplysninger om personskade, er det en dybt traumatiseret gruppe af mennesker, der nu må spørge sig selv om, hvorvidt de har en fremtid for sig i et land, der ikke kan tage hånd om mindretals sikkerhed.

Selvom staten har lovet kompensation for de nedbrændte huse, er det dog tvivlsomt, om de kristne tør vende tilbage til ghettoen.

De hundredevis af kristne, der i august 2012 måtte flygte fra deres hjem i Maherabad på grund af blasfemianklagerne mod den mindreårige pige Rimsah Masih, har endnu ikke turdet vende hjem af frygt for repressalier.

Mikkel Crone Nielsen,
formand.

Medlemsbladet 2013-02 kan hentes i PDF-format her: Medlemsbladet 02-2013.