SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2-2014 PDF Udskriv Email

Kirkens ungdomsarbejde
Et af de store problemer, som vores samarbejdspartner i Pakistan, Peshawar Stift, må kæmpe med, er af ganske luftig karakter. Det drejer sig om ungdommens fremtidsudsigter. Mange af kirkens unge har svært ved at se en fremtid for sig i Pakistan; man tør ikke håbe på, at landets generelle forhold ændrer sig, og som medlemmer af det kristne mindretal har de erfaret, hvordan eksistensbetingelserne er gået fra slemt til værre. Et særligt problem for kirken er, at især de unge med gode uddannelser meget ofte vælger at bosætte sig uden for landets grænser, i Storbritannien eller i Canada. Denne åreladning af de ressourcestærke er en ond spiral for det kristne mindretal.

For at imødegå denne udvikling, har kirken valgt at udbygge ungdomsarbejdet. Man har blandt andet valgt at oprette et Ungdomsråd ("Diocesan Youth Council"). Formålet med ungdomsrådet er at skabe et forum, hvor kirkens unge kan opnå ledelsesmæssige og organisatoriske kundskaber til brug både indenfor og udenfor kirken. Unge fra stiftets mange menigheder inviteres gennem Ungdomsrådet til at tage del i kirkens beslutningsprocesser og oplever dermed at blive inddraget og ansvarliggjort i kirkens anliggender.

Rundt omkring i menighederne, der ligger spredt i Pakistans nordvestlige Khyber Pakhtunkhwa-provins, foregår der også et aktivt ungdomsarbejde. De fleste menigheder har søndagsskoler, hvor børnene lærer om kristendom i børnehøjde. Derudover arrangerer Peshawar Stift flere gange om året store stævner, hvor stiftets børn og unge kan mødes og dyrke sport og andre udendørs lege.

Arbejdet med de sårede
Det er i skrivende stund knap et halvt år siden, at to selvmordsbombere angreb menigheden i Peshawar umiddelbart efter søndagsgudstjenesten den 22. september 2013. 78 blev dræbt på stedet; i ugerne efter angrebet steg tabstallene til 114 døde og 163 sårede. Støtteselskabet forestod en indsamling til fordel for ofrene for angrebet og kunne derfor udsende en ekstraordinær støtte på kr. 40.000,-

Kirken lever stadig i skyggen af angrebet og bruger store ressourcer på behandlings- og genoptræningsprogrammer. Intet af dette kan naturligvis gøre skaden god igen, men forhåbentlig kan det sætte ofrene i stand til igen at give sig i kast med livet, hvor forandret det end måtte være efter angrebet.

Mange af ofrene må stadig dagligt opsøge hospitalet for sårpleje og anden behandling. Mange har ikke råd til den rette behandling, og mange er for dårlige til at kunne gå til hospitalet ved egen hjælp. På den baggrund har biskop Humphrey Peters oprettet et "Health Team" bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter og rådgivere, der regelmæssigt besøger ofrene i deres egne hjem og hjælper dem med deres forskellige behov.

Kirken i Mardan
Det er efterhånden ved at være halvandet år siden, at ekstremistiske grupper angreb og afbrændte skolen og kirken i Mardan. Skolen blev - som tidligere omtalt i Nyhedsbrevet - ret hurtigt genopbygget, blandt andet med hjælp fra det lokale universitet. Kirken har det taget lidt længere tid med at få genopført. Det lader dog til at arbejdet efterhånden er så langt fremskredet, at den kan indvies i løbet af dette forår. Menigheden i Mardan har i den kirkeløse periode holdt gudstjeneste i et telt på kirkepladsen.

Alice Jespersens Uddannelsesfond
I april 2013 modtog Støtteselskabet med taknemmelighed et større pengebeløb i forbindelse med arven efter Alice Jespersen. Hun var i årene 1968-69 udsendt af Støtteselskabet til Mardan, hvor hun blandt andet arbejdede med præsteuddannelse. Alice Jespersen var blandt de første kvindelige præster i Danmark, og som præst virkede hun i Horsens, ved Vor Frue kirke i Odense, i Veflinge Sogn samt som præst for den danske menighed i Tandil i Argentina. Testamentet foreskriver, at pengebeløbet skal anvendes til præsteuddannelse eller til forbedring af præsternes forhold.

I samarbejde med Peshawar Stift har vi nu oprettet "Mss. Alice Jespersen Education Fund", hvis midler skal administreres efter følgende retningslinjer:

  • Uddannelsesfonden skal have en levetid på 5 år, og de udsendte midler administreres af Peshawar Stift.
  • Hvert år udsender Støtteselskabet en portion på 360.000,- pakistanske Rupees.
  • Peshawar Stift afgør, om den årlige uddannelsesstøtte skal gå til en enkelt eller flere modtagere.
  • Det støttede uddannelsesforløb kan være i Pakistan så vel som i udlandet.
  • Ved hvert uddannelsesforløbs afslutning rapporterer Peshawar Stift tilbage til Støtteselskabet, førend endnu et beløb udsendes.

Peshawar Stift har udtrykt glæde over den testamentariske gave og forventer sig meget godt af uddannelsesfonden.

Mikkel Crone Nielsen,
formand for Støtteselskabet.

Nyhedsbladet i sin helhed kan hentes i PDF-format her: Pakistans Kirke 2-2014.