SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2015-1 PDF Udskriv Email

Fra forening til fond
På Støtteselskabets årsmøde i august 2014 blev det enstemmigt vedtaget at oprette en fond, som fremover kommer til at varetage en stor del af selskabets virke. Efter en langvarig proces hos Civilstyrelsen ser det nu ud til, at fonden snart er en realitet. Som forening har Støtteselskabet hidtil været godkendt efter ligningslovens § 8A. Det er den bestemmelse, der gør, at bidragydere til almennyttige foreninger og fonde kan få skattefradrag for deres gavebeløb. Godkendelsen giver også mulighed for at få del i Tipsmidlerne. Det er derfor helt afgørende, at vi bevarer vores § 8A godkendelse.

Sidste år udsendte Skatteministeriet en ny bekendtgørelse, der skærper reglerne. Vi undersøgte reglerne nøje og fik god vejledning, blandt andet fra Isobro, der er brancheorganisation for foreninger og fonde, der arbejder med indsamlede midler. Vi blev klar over, at Støtteselskabet ikke ville kunne fortsætte som hidtil under de nye regler. På den ene side er vi ikke smalle nok i vores formål til at vi kan godkendes som en "religiøs forening". Den nye praksis er at tolke begrebet "religiøs forening" som en egentlig menighed, hvis primære formål er gudsdyrkelse, afholdelse gudstjenester og den slags. Til det er det blot at sige, at Støtteselskabet bestemt ikke er nogen menighed og at det heller ikke har det ringeste ønske om at blive det!

På den anden side er vores formål ikke bredt nok til at vi fremover ville kunne godkendes som en almennyttig forening. Og det er da sandt, at vores formålsparagraf er smal. Klart og tydeligt siger den, at vores formål på den ene side er at virke for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning, og på den anden side at bidrage til en teologisk gennemarbejdning af forholdet mellem islam og kristendom. Den opgave er såmænd stor nok; den giver mening og den er mere påkrævet end nogensinde før. Hvad der ikke ville give mening, var hvis vi begyndte at slå knuder på os selv og indførte brede, intetsigende bestemmelser i formålsparagraffen blot for at opretholde godkendelsen. Vi er som forening altså ikke sat i verden for at gøre godt i al almindelighed. Så den løsning har ingen gang på jord.

I stedet blev vi gjort opmærksomme på, at hvis vi oprettede en fond, der kunne modtage gavebidragene, ville den kunne godkendes efter ligningslovens § 8A, gaveydernes bidrag ville være fradragsberettigede og fonden ville kunne få del i tipsmidlerne. Det vil dog stadig kræve, at antallet af gavegivere overstiger 100, og at hver enkelt gavegiver i løbet af året samlet har bidraget med kr. 200,- eller derover. De indsamlede bidrag vil så kunne bruges ifølge fondens formål, der er det samme som foreningens .De ændrede regler på området er noget, vi kun kan beklage og tage til efterretning. Derfor er vi i bestyrelsen glade for, at årsmødet gav os et klart mandat til at videreføre det vigtige arbejde, som vores formål foreskriver; et arbejde der kun lader sig fortsætte ved at oprette en fond.

Det er vores store håb, at I, der gennemårene har bidraget genrøst til Støtteselskabets arbejde og til Pakistans Kirke, fortsat vil støtte det gode formål. På mange måder er hjælpen mere påkrævet end nogensinde. Så snart fonden er endelig oprettet, vil I få besked om det nye kontonummer og andrepraktiske forhold.

Mikkel Crone Nielsen,
Formand for Selskabet til støttefor Pakistans Kirke.

Nyhedsbladet i sin helhed kan hentes i PDF-format her: Pakistans Kirke 1-2015.

 

*

Endnu et angreb
Søndag den 15.marts blev de kristne omkring St. Johns Church Youhanabad i Lahorei Pakistan ramt af angreb fra to selvmordsbombere. Kristne frivillige opdagede de to angribere foran kirken, hvor de blev pågrebet. Desværre detonerede de her deres bomber, og 17 blev dræbt og op mod 70 blev sårede.

Angrebet blev efterfølgende fordømt af både kristne og muslimske grupper, og den Pakistanske regering bliver beskyldt for ikke beskytte de kristne grupper tilstrækkeligt.

Opbakningen til Pakistans Kirke igennem støtteselskabet og de mange andre støtter rundt om i verden er tydeligvis stadig meget nødvendig.