SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2015-2 PDF Udskriv Email

Under pres
I skrivende stund (ultimo maj) er Pakistans kristne mindretal i forhøjet beredskab. I landsbyen Dhoop Sari i Punjab-provinsen er mange af byens omkring 100 kristne flygtet og har efterladt deres huse med hængelås på dørene. Frygten for en gentagelse af forrige års brandangreb på den kristne Ghetto The Joseph Colony breder sig efter anholdelsen af den kristne Humayun Masih, der er anklaget for blasfemi. Humayun Masih, der er narkoman, havde lavet et bål af blandt andet gamle aviser, da en gruppe personer anklagede ham for at have afbrændt koranvers. Efter at have slået og sparket ham blev han anholdt af politiet, der nu undersøger sagen.

I mellemtiden har frygten for selvtægt forplantet sig til de øvrige kristne samfund i Pakistan. I den anklagedes hjemby er 15 huse tilhørende kristne blevet plyndret, og i den spændte situation håber man blot på, at urolighederne ikke breder sig.

Kristenforfølgelse?
Imens de foruroligende begivenheder udspiller sig, kan vi på vores breddegrader jo passende spekulere over, hvad det er for et fænomen, vi er vidner til. Ordet udrensning vil trods alt være for stærkt - det ville kræve, at uhyrlighederne var orkestreret af den pakistanske stat, hvad de jo ikke er. Ordet chikane er på den anden side for svagt, da det bestemt ikke er i bagatelafdelingen, hvad landets kristne bliver budt. Måske giver det bedst mening at bruge den gamle term kristenforfølgelse, da overgrebene sker i et alt for velkendt samspil mellem voldelige fanatikere og myndigheder, der i vid udstrækning lukker øjnene for overgrebene.

Flugten fra de gamle lande
Man forstår godt, hvorfor de kristne vil væk, ikke blot fra Pakistan men også fra Irak, Syrien, Gaza, Vestbredden, Libanon og Egypten. Pakistans stat er på mange måder stadig intakt, men i de lande hvor det arabiske forår har fjernet de diktatorer, der trods alt formåede at værne om de religiøse mindretal, har statens kollaps givet frit spil for islamistiske fundamentalister. I mange af landene i den arabiske verden har de kristne indtil for nylig udgjort op mod ti procent af befolkningen. I dag er det tal de fleste steder faldet til omkring 4 procent. Ofte er det de velbemidlede der tager flugten, og blandt de unge er det dem med de gode uddannelser, der søger en ny fremtid i USA, Canada, Storbritannien - og Danmark.

Den islamiske vækkelse
Ét er at konstatere, at skruen strammes om det kristne mindretal i den islamiske verden. På dette punkt synes alle enige. Den arabiske verden tømmes i disse år for kristne, og vi ser det ske. Noget andet er at give en forklaring på, hvorfor det sker. Her hører enigheden hurtigt op, da det netop er hér, de ubekvemme aspekter begynder at dukke op. Det kan nemlig ikke nytte noget, at man gør sig blind for den ideologiske eller teologiske drivkraft i disse års kristenforfølgelser. Hvad vi nemlig i disse år er vidner til er en islamisk vækkelse, hvor man søger til kilderne af den islamiske tradition. At Islam betyder underkastelse får derfor ret håndfaste konsekvenser for ikke-muslimer i de muslimske lande, der får påtvunget en status som andenrangs borgere. Den islamiske vækkelse med dens vægtlægning på sharia-lov og en skarp skelnen mellem rent og urent er også med til at brændemærke de religiøse minoriteter. Tilmed bliver de kristne i de muslimske lande ofte beskyldt for at være en slags vestlig femte-kolonne: en absurd beskyldning eftersom kristendommen i langt de fleste af disse lande har været til stede i århundreder før islam fik sin udbredelse.

Også i det område, der i dag udgør Pakistan, har kristendommen været hjemhørende før islam rodfæstedes i landet: et faktum som landets kristne ofte fremhæver overfor de gentagne anklager om at være fremmede i landet. Hvordan de kristnes fremtid i Pakistan så vel som i den øvrige muslimske verden kommer til at se ud, kan der kun gisnes om. Set herfra er der ikke mange lyspunkter.

Mikkel Crone Nielsen.

Nyhedsbladet i sin helhed kan hentes i PDF-format her: Pakistans Kirke 2-2015.