SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2015-2 PDF Udskriv Email

Under pres
I skrivende stund (ultimo maj) er Pakistans kristne mindretal i forhøjet beredskab. I landsbyen Dhoop Sari i Punjab-provinsen er mange af byens omkring 100 kristne flygtet og har efterladt deres huse med hængelås på dørene. Frygten for en gentagelse af forrige års brandangreb på den kristne Ghetto The Joseph Colony breder sig efter anholdelsen af den kristne Humayun Masih, der er anklaget for blasfemi. Humayun Masih, der er narkoman, havde lavet et bål af blandt andet gamle aviser, da en gruppe personer anklagede ham for at have afbrændt koranvers. Efter at have slået og sparket ham blev han anholdt af politiet, der nu undersøger sagen.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2015-1 PDF Udskriv Email

Fra forening til fond
På Støtteselskabets årsmøde i august 2014 blev det enstemmigt vedtaget at oprette en fond, som fremover kommer til at varetage en stor del af selskabets virke. Efter en langvarig proces hos Civilstyrelsen ser det nu ud til, at fonden snart er en realitet. Som forening har Støtteselskabet hidtil været godkendt efter ligningslovens § 8A. Det er den bestemmelse, der gør, at bidragydere til almennyttige foreninger og fonde kan få skattefradrag for deres gavebeløb. Godkendelsen giver også mulighed for at få del i Tipsmidlerne. Det er derfor helt afgørende, at vi bevarer vores § 8A godkendelse.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Nyhedsbrevet 2014-06 PDF Udskriv Email

Shama og Shahzad MasihLynchningen i Kot Radhakishan
Den 4. november omkom Shahzad Masih og hans gravide hustru Shama, brændt til døde efter at være blevet kastet i en teglovn. Det kristne par, der levede som gældsslaver på et teglværk i den lille landsby Kot Radhakishan i Punjab-provinsen, havde i dagene inden lynchningen været genstand for massive rygtedannelser: Shama skulle under rengøringsarbejde uforvarende have brændt småstrimler fra koransider - en handling som udløser dødsstraf ifølge Pakistans strenge blasfemilovgivning. En retssag blev det dog aldrig til. Fra minareternes højtalere lød der fra morgenstunden budskab om den blasfemiske handling, samt gentagne påstande om at parret var "wajib-ul-qatal" - at de havde fortjent døden.

En ophidset folkemængde brød ind og førte parret med sig. De slog og sparkede dem hvorefter de kastede dem i den glohede teglovn, hvor de brændte til døde. Parret efterlader sig tre børn på 5, 3 og 1 år.

Nyheden om den horrible lynchning af Shahzad og Shama Masih er gået verden rundt og har afstedkommet fordømmelser alle vegne fra. Sagen har givet et dystert indblik i det pakistanske feudalsystem, hvor over 1 million mennesker - børn så vel som voksne - lever som slaver og ofte pukler 14 timer i døgnet i landets teglværksindustri.

Læs mere…
 
Formandens beretning - Nyhedsbrevet 2014-05 PDF Udskriv Email

Formandens beretning 2014
I forbindelse med den britiske forfatter Salman Rushdies modtagelse af H.C. Andersens litteraturpris i Odense, kom han i et interview ind på spørgsmålet om den islamistiske terror, som i disse tider desværre endnu engang ser ud til at opnå sit formål, nemlig at sprede rædsel og frygt. Om nogen har Rushdie selv levet i skyggen af terrortrusler, siden han i 1989 udgav den herostratisk berømte roman "De sataniske vers", hvorefter Ayatollah Khomeini udsendte en fatwa og en pris på forfatterens hoved. Til trods for det er Rushdie - nu 25 år efter - stadig sprællevende og kan efterhånden færdes forholdsvis frit, mens Ayatollahen er død som en sild. Det er i sig selv en opbyggelig historie om ytrings- og åndsfrihed, og om frimodigheden i at nægte at lade sig kujonere, selvom den største bølle i skolegården truer med buksevand og det, der er værre.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 3-2014 PDF Udskriv Email

Kirken i Mardan genindviet
Fredag den 2. maj kunne menighedsmedlemmerne i Mardan atter tage deres kirke i brug efter længere tids istandsættelse. I snart to år har man måttet holde gudstjenester i det fri på pladsen ved siden af kirken, efter en tusindtallig skare af voldelige demonstranter fredag den 21. september 2012 vandaliserede og stak ild til både kirken og skolen i Mardan. Baggrunden for den voldelige demonstration var vreden over en angiveligt blasfemisk amatørfilm om Muhammed, der var blevet spredt over internettet. Ifølge ekstremisternes fordrejede logik måtte menigheden og skolen i Mardan undgælde for fornærmelser fremsat af andre mennesker på et andet kontinent. I dagene efter det voldsomme brandangreb - hvor ingen personer lykkeligvis led fysisk overlast - var det vanskeligt at forestille sig, hvordan menigheden og skolen overhovedet skulle komme på fode igen. Men som så mange gange før har det kristne mindretal også i denne vanskelige situation vist en imponerende modstandskraft og overlevelsesevne.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 2-2014 PDF Udskriv Email

Kirkens ungdomsarbejde
Et af de store problemer, som vores samarbejdspartner i Pakistan, Peshawar Stift, må kæmpe med, er af ganske luftig karakter. Det drejer sig om ungdommens fremtidsudsigter. Mange af kirkens unge har svært ved at se en fremtid for sig i Pakistan; man tør ikke håbe på, at landets generelle forhold ændrer sig, og som medlemmer af det kristne mindretal har de erfaret, hvordan eksistensbetingelserne er gået fra slemt til værre. Et særligt problem for kirken er, at især de unge med gode uddannelser meget ofte vælger at bosætte sig uden for landets grænser, i Storbritannien eller i Canada. Denne åreladning af de ressourcestærke er en ond spiral for det kristne mindretal.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Nyhedsbrev 01-2014 PDF Udskriv Email

På folkekirkens overdrev
Den danske folkekirke står i disse år over for en stor opgave. Globaliseringen, de åbne grænser i EU samt den store indvandring fra ikke-vestlige lande gør, at Danmarks befolkningssammensætning i disse år ændrer sig. En stor del af de indvandrere, som kommer til landet, er kristne. Katolikker fra Østeuropa, protestanter fra vores nordiske broderlande og fra Tyskland. Der er i medierne ikke så megen fokus på denne indvandrergruppe, da de i reglen let lader sig integrere i det danske samfund med arbejde, skolegang og hvad der ellers karakteriserer aktiv samfundsdeltagelse.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - 5-2013 PDF Udskriv Email

Hver støvle - der tramper i larmen - og kappen - der er sølet i blod - skal brændes - og fortæres af ild. For et barn er født os - en søn er givet os - og herredømmet skal ligge - på hans skuldre.

December måned er i kirker verden over forberedelsestid til julens store højtid. I Danmark valfarter børnehaver og skoleklasser til den lokale sognekirke for endnu engang at lægge øre til evangeliet om Gud der blev menneske julenat; om det altomsluttende mørke, der blev brudt af lyset; om de ængstelige hyrder, der blev mødt af englenes: "Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Læs mere…
 
Selvmordsangrebet på menigheden i Peshawar PDF Udskriv Email

Den 22. september 2013 - få dage fra årsdagen for brandangrebet på kirken i Mardan - blev en af de mørkeste dage for det kristne mindretal i Pakistan. All Saints Church i Peshawar, også kaldet Moskekirken på grund af dens særegne arkitektur med kupler og minaretlignende tårne, er sognekirke for en stor del af Peshawars kristne og ligger i byens gamle bazaarområde. Omkring kl. 11.45 - da hundredvis af kirkegængere var på vej ud af kirken for at spise fælles kirkefrokost - trængte to terrorister ind i folkemængden. Sprængladningerne fra de to selvmordsbomberes veste forvandlede området til et inferno af lemlæstede og døde. Det samlede tabstal kan efter ugerne, der er gået, opgøres til 114 døde og 163 sårede. Angrebet er dermed det værste, der hidtil er rettet mod landets kristne. Få timer efter angrebet påtog en fraktion af Pakistansk Taliban sig ansvaret for handlingen og sagde, at det var at betragte som gengældelse for de mange amerikanske droneangreb, der finder sted især i stammeområderne. Gruppen udtalte også, at den ville fortsætte sine angreb på ikke-muslimer, indtil droneangrebene hører op. Det egentlige Pakistansk Taliban (TTP) har dog i en udtalelse nægtet at have noget med angrebet at gøre men har samtidig påpeget, at angrebet var helt i tråd med Sharialovens bestemmelser.

Den religiøs-ekstremistiske terror har i 2013 nået et hidtidigt højdepunkt med over 2500 dræbte (oktober) og overgår dermed det samlede antal dræbte for årene 2005, 2006 og 2007. Selvmordsbombeaktioner tegner sig for langt de fleste af disse dræbte og er desværre såre almindelige. Indtil for nylig har Pakistans kristne dog ikke været mål for sådanne selvmordsaktioner. Der har i stedet været tale om angreb fra vrede folkemængder efter påstande om blasfemi, som det eksempelvis var tilfældet tidligere på året i den kristne ghetto i Lahore. Ved det angreb satte en 3000-mand stor pøbel ild til 150 huse og forretninger efter netop blasfemianklager mod en af bydelens kristne indbyggere.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - medlemsbladet 2013-2 PDF Udskriv Email

Det var min forhåbning, at dette nyhedsbrev udelukkende skulle komme til at indeholde gode nyheder fra Pakistan og fra kirken derude. På det seneste har der mildt sagt været rigeligt negativt fokus på Pakistan og ikke mindst på landets religiøse mindretal, der lider under religiøst motiverede overgreb fra ekstremistiske grupper. Hver dag har - også hvad det angår - nok i sin plage.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - nyhedsbrev 2-2013 PDF Udskriv Email

De nyheder, der finder vej til Støtteselskabets nyhedsbreve, kan sædvanligvis inddeles i tre grupper: For det første skal der informeres om det arbejde, som foregår på "hjemmefronten", dvs., hvad der i øjeblikket lægger beslag på bestyrelsen og formandens tid og kræfter. I sig selv er det jo ikke så vigtigt, men alene fordi det peger videre ud på den kirke og menighed i Pakistan, som vi er støtteselskab for. Det er deres liv og virkelighed, vi altid må have for øje i vores arbejde. Men det er heller ikke nok alene at informere om hjemmearbejdet og Pakistans Kirke. Det er nemlig bydende nødvendigt, at vi samtidig også forsøger at holde os ajour om den politiske og sikkerhedsmæssige dagsorden i Pakistan. Igen og igen er vi gennem årene blevet mindet om, hvor vigtigt netop dette aspekt er for dagligdagen for landets kristne mindretal.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - 6-2012 PDF Udskriv Email

I skrivende stund er det præcis to måneder siden, at en ophidset menneskemængde angreb kirken og skolen i Mardan. Nyheden indløb praktisk talt samtidig med deadline på det seneste nyhedsbrev, så oplysningerne om hændelsen var på det tidspunkt ret sparsomme. Støtteselskabet har i den mellemliggende tid flere gange været i kontakt med Peshawar Stift og biskop Humphrey S. Peters, og i dette nyhedsbrev kan man læse en del af hans redegørelse for hændelsen.

Det kristne mindretal i Mardan med dens kirke, skole, værkstedsskole og skolehjem er det naturlige omdrejningspunkt for Støtteselskabets hele virke. Støtteselskabet har ikke på den måde sin egen dagsorden, men er forpligtet af de stærke bånd, der i historiens løb er knyttet mellem Nordvestgrænseprovin-sen og Danmark. Med andre ord: Så længe de kristne i Mardan og i Peshawar Stift har brug for vores støtte, vil vi arbejde på at yde den. Det er egentlig ikke så kompliceret, når man nedfælder det på papiret, men i virkelighedens verden er samarbejdet vanskeligt, hovedsageligt fordi forholdene i regionen er så urolige, som de er. Brandangrebet på kirken og skolen har kun alt for tydeligt understreget dette faktum.

Læs mere…
 
Skolen og kirken i Mardan nedbrændt PDF Udskriv Email

Kort før deadline på dette nyhedsbrev (Nyhedsbrev nr. 5, 2012) modtog vi disse foruroligende nyheder fra Mardan.

Som en reaktion på den amerikanske amatørfilm ”The Innocence of Muslims”, havde den pakistanske regering valgt at erklære fredag den 21. september som national fridag, så folk kunne lufte deres vrede over det, man anså som en vestlig fornærmelse af profeten Muhammed. Overalt i landet var der store demonstrationer; sagesløse biografejere har mistet deres ejendom i brandangreb, og helt forventeligt var det i Islamabad den amerikanske ambassade, der var målet for masseprotesterne. Også kirker og kristne skoler i Nordvestgrænseprovinsen har været mål for demonstranternes vrede, men de fleste steder har politiopbuddet været tilstrækkeligt til at forhindre deciderede angreb.

Læs mere…
 
Rejsebrev fra Pakistan (I) - nyhedsbrev 2, 2012 PDF Udskriv Email

I slutningen af november 2011 rejste Mikkel Crone Nielsen, der sidder i bestyrelsen for støtteselskabet, til Pakistan. Formålet med rejsen var først og fremmest at besøge Mardan, hvor støtteselskabet som bekendt er involveret i skolen (St. Paul’s School), kollegiet (Boy´s Hostel) samt Værkstedsskolen CVTC (Christian Vocational Training Centre). Under opholdet var Mikkel Crone Nielsen gæst hos Peshawar Stift, som er vores samarbejdspartner i Pakistan, og han benyttede derfor også lejligheden til at få et indblik i mange af de øvrige aktiviteter, som stiftet står for. Samarbejdet mellem Støtteselskabet og Peshawar Stift blev også drøftet med en ny samarbejdsaftale som resultat.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden 1-2012 PDF Udskriv Email

I december omtalte jeg i Nyhedsbrevet, at Støtteselskabet her i 2012 kan fejre 50 års fødselsdag. Støtteselskabet blev til efter et flertal på det ekstraordinære landsmøde i Dansk Pathanmission den 7. januar 1962 nedstemte den del af bestyrelsen, der bakkede op om Jens Christensen og ønskede at bevare Pakistans lutherske Kirke som en selvstændig kirke uafhængig af missionsselskabet. Flertallets holdning ønskede en revision af kirkens konstitution, så missionsselskabet kunne bevare en vis indflydelse på kirken og forhindre Jens Christensen i at være biskop.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Dec. 2011 PDF Udskriv Email

På det ekstraordinære landsmøde for Dansk Pathanmission i Odense den 7. januar 1962 blev der med henblik på afstemning gjort rede for to synspunkter, der vedrørte uenigheder i bestyrelsen i forhold til en strid mellem den gamle missionær, biskop i Pakistans lutherske Kirke, Jens Christensen og den nyligt udsendte missionær Jens Enevoldsen. Striden havde dog rødder tilbage til Otto Paludans angreb på Jens Christensen i 1955, fordi Jens Christensen var blevet valgt af synodalforsamlingen som biskop over Pakistans lutherske Kirke. Otto Paludan ønskede, at det skulle være en pakistaner, der blev biskop. På sin vis et selvmodsigende ønske, da det ville indebære, at Dansk Pathanmission fortsat skulle have en vis indflydelse over den ellers nu selvstændige pakistanske kirke. Ønsket var ellers langt hen ad vejen i tråd med Jens Christensens eget missions- og kirkesyn, der siden hans ansættelse som missionær i 1926 sigtede mod, at der skulle oprettes en national selvstændig luthersk kirke i Pakistan, hvor pakistanernes egen folkelighed skulle komme til udtryk. Dog ikke som noget ideologisk. Jens Christensen tænkte teologisk og beskrev kirken i et spændingsfelt mellem evangelium og folkelighed, hvor han formulerede det sådan, at en kirke altid befinder sig i den spænding, at idet evangeliet skal forkyndes, så det slår rod i det folkelige, sprænges det folkelige netop ved, at kristendommen slår rod! Samtidig understregede han, at denne sprængning ikke skal komme ved en kirkes "angreb" udefra med en eller anden form for kultur-imperialisme, men ved Ordets kraft indefra. Kristendommen vil derfor aldrig være "ren", men altid være iført en folkelig klædedragt.

Læs mere…
 
Formandens årsberetning - 2011 PDF Udskriv Email

Indledning – Kolding den 29. august 2011.

Ondskab
Ingen kan være i tvivl om, at der er ondskab i verden. Og ingen kan slet ikke efter denne sommer være i tvivl om det. I det hele taget burde man aldrig have været i tvivl om, at der ikke kun er ondskab i verden, men at mennesket grundlæggende er ondt og at man derfor også selv har ondskaben i sig. Der skal ikke meget selvkritik og selverkendelse til at se, at man har så let ved at gøre ting, der er af det onde, mens der skal langt større overvindelse til at gøre noget, der er af det gode. For det kræver en anstrengelse at være god, mens det onde kommer helt af sig selv, hvis man ikke bestræber sig på at gøre det gode. Sådan er det også af det onde, når man forarges over at blive beskyldt for at være ond. For det er så nemt at blive forarget, sådan som det er så nemt at være selvgod.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden – nr. 3 2011 PDF Udskriv Email

Kun to kilometer fra St. Lukas kirken i Abbottabad skjulte Osama bin Laden sig, da han den 2. maj blev dræbt af amerikanske marinesoldater. Men indtil den 2. maj har han jo mentalt i denne lille kristne menighed vel været nærmest lige så langt væk, som vi andre har følt det igennem de sidste 10 år. Eller rettere sagt: lige så tæt på. Osama bin Ladens tilstedeværelse i vores bevidsthed har nemlig været som leder af verdens største og mest aggressive terrororganisation. Hans tilstedeværelse har derfor vist sig som den ansvarlige for utallige konkrete terrorhandlinger rundt om i verden og dermed også for den frygt organisationen har forårsaget. Hvor han geografisk har befundet sig, har derimod ikke været af den helt store betydning for andre end dem, der har villet stille ham til regnskab for hans forbrydelser.

Læs mere…
 
Nyt fra Formanden - April 2011 PDF Udskriv Email

Den 17. marts fik vi i bestyrelsen en mail med overskriften ”A sad news”. Det var endnu en kedelig beretning om forfølgelse af de kristne i Pakistan. Qamar David var to dage før den 15. marts fundet dræbt i det fængsel, hvor han siden den 24. maj 2006 havde siddet uretmæssigt fængslet under anklager for blasfemi. Qamar David var naturligvis kristen. Han var 55 år, gift og far til fire.

Kun et par uger før var Pakistans minoritetsminister Shabaz Bahatti blevet brutalt skudt ned uden for sit hjem, da han var på vej til arbejde. Shabaz Bahatti var kristen og er ofte blevet truet af islamistiske grupperinger, fordi han udtalte sig kritisk om landets strenge blasfemilov. Den 2. marts blev disse trusler ført ud i livet. Shabaz Bahatti kendte de mulige konsekvenser af sin kritik af de uhyrlige forfølgelser af landets minoriteter, som finder sted dagligt i Pakistan. Siden Musharrafs magt for alvor begyndte at vakle for 3 år siden, er forfølgelser af landets minoriteter taget til dag for dag og Bahatti har med sin centrale placering i regeringen gjort et imponerende stykke arbejde for at forsvare minoriteternes rettigheder i landet.

Læs mere…
 
Nyhedsbrev januar 2011 PDF Udskriv Email

Søndag den 30. januar mødtes Støtteselskabets bestyrelse i Kolding. Vi mødes altid i begyndelsen af det nye år for at gennemgå regnskabet fra året før og i det hele taget se tilbage på det forgangne års arbejde. Det gør vi med henblik på planlægningen af det nye år, hvor vi ikke kun skal have styr på arbejdet herhjemme i Danmark, hvad angår bladet, hjemmesiden, temanummer og årsmøde, men især engagementet i Pakistan.

I min årsberetning ved årsmødet i august sidste år fokuserede jeg især på den samarbejdsaftale, som vi indgik med Pakistans Kirke i 2005 og som i princippet udløb sidste år. Det var derfor et vigtigt punkt på bestyrelsesmødet.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - december 2010 PDF Udskriv Email

I anledningen af den amerikanske præst Terry Jones’ trusler om afbrænding af koraner i Florida afholdt biskop Humprey Peters i september en pressekonference sammen med generalsekretæren i Nordvestgrænseprovinsens afdeling af Jamaat-e-Islami Shabbir Ahmad Khan. Jamaat-e-Islami er Pakistans ældste religiøst-politiske parti fra 1941, der har tætte bånd til ”Det muslimske Broderskab” i Ægypten. Partiet er – bortset fra Taleban Pakistans mest islamistiske parti, hvis mål er at indføre den rene islamiske stat styret efter sharia-loven og hvis militære gren, Hizb ul-Mujahideen, der opererer i Kashmir, er på EU’s liste over terrororganisationer. Det var derfor ”fint” selskab, Peshawar stifts biskop var kommet i, da han fordømte Terry Jones’ handling og udtrykte, at det kristne samfund står sammen med sine muslimske brødre mod denne skamfulde og blasfemiske handling.

Læs mere…
 
Formandens årsberetning 2010 PDF Udskriv Email

I ansvar og tro
Natten til onsdag den 18. august kom jeg hjem til Danmark efter et halvt år som feltpræst for de danske soldater i Afghanistans Helmand-provins. Samme formiddag mødtes hundredvis af ISAF hold 9’s soldater i Københavns Domkirke for at tage afsked med Erik Rolandsen, der sammen med Jimmi Bøgebjerg Petersen mistede livet på holdets allersidste patrulje den 7. august. Begge to vidste, hvad de gjorde, da de drog i krig. Det bar Eriks begravelse den 18. august præg af. I sin ”Sidste Vilje” havde han på sin beskedne måde givet udtryk for, hvordan han gerne ville have sin begravelse til at forløbe. Han elskede musik. Ikke kun som lytter, men også som udøver, ligesom hans virke som soldat netop også var udtryk for, at ord og handling hang sammen hos ham. Han talte ikke kun om, hvad der burde gøres. Han gjorde det. Og desværre blev den yderste konsekvens af det, at ville ofre sit liv for fred, frihed og retfærdighed, en realitet. Men han var afklaret med det. Hans familie var afklaret med det. Og denne afklarede følelse blev båret frem af den musik, som Erik havde valgt til sin begravelse: Vi begyndte med Bachs ”Præludium no. 1 i C-dur (BWV 846)”. Vekslende mellem begravelsesliturgiens tekstlæsninger, bøn, tale og velsignelse blev der af Concord Brass Band og musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps spillet ”Rodrigo’s Concierto de Aranjuez”, ”His Provision” af Ivor Bosanko og sunget ”I Danmark er jeg født” og ”Kongernes Konge”. Mens Eriks kiste til sidst blev båret ud, hørte vi en improvisation over en irsk folkesang ”Carrickfergus”.

Mens vi senere sad til begravelseskaffen, kæmpede nogle unge danske mænd ganske tragisk for deres liv oppe ved Norges sydkyst. Fire af dem druknede. To af dem overlevede efter de – og særligt den ene havde udført en imponerende heltemodig indsats i forsøget på at få reddet sine venner. Det var heltemodigt, fordi en helt kendetegnes ved, at han har et ubekymret forhold til det at dø. Helten viser døden foragt i kærlighed til livet. Ja, der findes ikke større kærlighed end den at sætte livet til for sine venner.

Læs mere…
 
Nyt fra Pakistan nr. 2, 2010 PDF Udskriv Email

Naturligt nok er april-udgaven af ”The Frontler News” (Stiftets nyhedsbrev) stofmæssigt præget af påsken.

Hovedartiklen fortæller om nogle af de traditioner, der i Peshawar stift knytter sig til højtiden.

Helt speciel er traditionen med afholdelse af en påske-procession, som et unikt vidnesbyrd om Jesu opstandelse.

Jeg citerer fra nyhedsbrevet ”Processionen startede fra de den historisk ældste kirke i Peshawar City tidligt om morgenen påskedag kl. 4.00 anført af fire af stiftets præster. Kristne fra alle sociale lag og fra de fleste af Peshawars forskellige kirkesamfund deltog, og antallet af deltagere nåede dette år op over 5000. Med tændte stearinlys i hænderne begav processionen sig af sted gennem de smalle gader i Peshawars gamle bydel alt imens der blev sunget påskesalmer og læst højt fra Bibelen på de forskellige torve, som processionen kom igennem – dels på nationalsprogene Urdu og Engelsk, dels på lokalsprog som f.eks. Pushto.

Læs mere…
 
Bladet PDF Udskriv Email

Bladet udkommer normalt 3 gange om året. Der ud over kommer 2 nyhedsbreve og et temanummer.

Sender man et bidrag på giro: (+01) nr. 2031167 eller sætter det ind på konto nr.: 9740--887-57-39744 til Selskabet til støtte for Pakistans Kirke, vil man automatisk modtage bladet, nyhedsbreve og årets temanummer.

Ønsker man blot at modtage det elektroniske nyhedsbrev, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet til venstre her på siden.


 
Nyt fra Pakistan - Maj 2010 PDF Udskriv Email

Den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Pakistans Nordvestlige Grænseprovins er fortsat sådan, at rejser til området frarådes.
Vi har fra Støtteselskabets side derfor undladt at besøge kirken i Peshawar og omegn de seneste år.
Vi har nydt godt af et enkelt besøg der ude fra (Humphrey Peters maj 2009) men har ellers stort set været henvist til at hente nyheder fra kirken via ”The Frontier News”, et lille 4-6 siders net-baseret nyhedsbrev, som redigeres og udsendes månedsvist af stiftskontoret til de oversøiske partnere.
”Nyt fra Pakistan” bliver derfor også denne gang nogle frit oversatte beretninger derfra hentet fra årets tre første nyhedsbreve.

Indsættelse af pastor Humphrey Peters som den fjerde biskop i Peshawar Stift, NWFP, Pakistan
Dette forårs helt store begivenhed i Grænseprovinsens Peshawar Stift, var valget og indsættelsen af pastor Humphrey Peters som Peshawar Stifts nye biskop.
Humphrey Peters blev den 19. januar enstemmigt valgt til embedet af den samlede kirkesynode – en helt unik begivenhed, der taler for sig selv!
Et sådant valg er vist aldrig før løbet så roligt og fredfyldt af stabelen, hvilket passer meget godt ind i vort billede af forholdene omkring Humphrey Peters: En hårdtarbejdende, tillidsvækkende og særdeles afholdt skole- og kirkemand, som nyder stor respekt både herhjemme og i Pakistan.
Vi vil ønske kirken derude tillykke med valget og indsættelsen af Humphrey Peters!
Med Humphrey Peters i bispestolen er der skabt grobund for fremdrift og ro internt i kirken såvel som i forhold til de mange oversøiske partnere.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Febr. 2010 PDF Udskriv Email

Søndag den 24. januar mødtes selskabets bestyrelse for første gang siden årsmødet. Den daglige drift kan under normale omstændigheder foregå via mails og telefon. Men et par gange om året sætter vi os sammen for især at gennemgå regnskabet, drøfte forholdene i Pakistans Kirke, planlægge bladvirksomheden, temanummeret og årsmødet, se på kommende projekter med videre.

Ved dette møde var et vigtigt punkt drøftelsen af selskabets fremtid ud fra de tre muligheder, jeg stillede op som afslutning på min formandsberetning. Den ene mulighed var at udvide selskabets aktiviteter betydeligt og gøre selskabet mere kendt i offentligheden. Den sidste mulighed var at forblive ved tingenes tilstand, hvor alt pga. den poliske situation i Pakistan er mere eller mindre på et nulpunkt. Den mulighed er jo uden et egentligt perspektiv for fremtiden.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Dec. 2009 PDF Udskriv Email

Den 26. oktober kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at Taleban i Pakistan havde sendt et brev til Pakistans kristne ledere, hvori de giver det kristne mindretal et ultimatum: "Konverter til islam, betal den særlige skat, som islam påkræver religiøse mindretal, eller forlad landet." Brevet skulle fortsætte med trusler om, at hvis de kristne ikke accepterer dette ultimatum, vil de blive dræbt, deres huse brændt og deres koner brugt som sex-slaver. Ganske typisk for disse militante islamister sluttes der med at lægge ansvaret for sådanne eventuelle hændelser over på de kristne selv. De kan jo blot blive muslimer.

Efter en henvendelse til vores menigheder, om hvorvidt de også har modtaget dette brev, svarer Humprey Peters, at de ikke har modtaget nogen personlige trusler. Men han fortsætter alligevel med at skrive, at de er blevet opsøgt af nogle personer, som de ikke ved om er talebanere eller medlemmer af lokale grupper. Det ændrer dog ikke ved, at situationen i området er meget alvorlig, som han skriver. Hver dag er der bombeangreb i området, hvor uskyldige er ofrene. Han slutter derfor sin mail med en opfordring til at have dem med i vores bønner.

Læs mere…
 
Nyt fra Pakistan - Juni 2009 PDF Udskriv Email

Så skete det.
Mullahen af Swat, Suf Muhammad, kunne heller ikke denne gang styre sig selv og sine medsammensvorne.
Trods tilbud fra centralregeringen om en fredsaftale for Swat og en "fredsmægler- rolle" til mullahen fortsatte de talebanledede militser under ledelse af mullahens svigersøn, Fazlullah, invasionen af de nærliggende Dir og Buner distrikter med retning mod Islamabad.

Den indtil nu tøvende pakistanske regering blev tvunget ud i en modoffensiv, som i skrivende stund pågår.
Tusinder og atter tusinder af fattige bjergbønder, landsbybeboere og handlende fra de nordlige egne af Grænseprovinsen flygter i panik sydpå over Malakand-passet til området omkring Takht-i Bait og Mardan nord for provinshovedstaden Peshawar.

Vi har netop modtaget meddelelse fra Pakistans Kirkes ledelse i Peshawar stift om situationen. De skriver, at de pakistanske myndigheder efter bedste evne forsøger at fnde mulighed for genhusning og anden hjælp til de fygtende, som pt. anslås til at nærme sig 1 million. De tidligere anlagte teltlejre i området til husning af afghanske fygtninge genåbnes, og der iværksættes hjælpeprogrammer med støtte udefra. Men situationen beskrives som katastrofal og ude af kontrol.

Læs mere…
 
Formandens beretning 2009 PDF Udskriv Email

Indledning Bestyrelsens arbejde
Forleden var der en af mine menighedsrådsmedlemmer, der under en god snak påpegede, at man jo godt kunne mærke, at krigen i Afghanistan og muslimers tilstedeværelse her i landet fyldte mere i min bevidsthed end i hans. Det ville have været langt mere på sin plads, hvis et af Støtteselskabets bestyrelsesmedlemmer eller et støttemedlem til selskabet havde anklaget mig for at beskæftige mig for meget med Afghanistan og den konfrontation, der er imellem kristendommen og islam for ikke at sige mellem islamister og den vestlige verden. For jeg syntes selv, at mit engagement som feltpræst igennem de sidste mange år har begrænset mine muligheder for at udføre mit hverv som formand for Støtteselskabet på en tilfredsstillende måde. Det er da også særligt mit engagement som feltpræst, der er stenen i skoen på mit menighedsrådsmedlem, selvom jeg gør mit yderste for, at mine sogne ikke skal belastes mere end højst nødvendigt af, at jeg indenfor de sidste 5 år ikke kun har tilbragt samlet over et år i Afghanistan og står foran en ny udsendelse på et halvt år til februar, men i det hele taget bruger mindst 30 hverdage om året inde ved Forsvaret. Der går meget tid med det. Men det er en opgave, jeg ikke som daglejeren fejt vil løbe fra, men tage på mig så godt jeg kan, fordi det nu har faldet sig for i mit liv, at jeg også skal være hyrde for danske soldater.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Maj 2009 PDF Udskriv Email

Den 16. marts besluttede Pakistans præsident Zardari, at de afsatte højesteretsdommere med den tidligere formand for højesteretten Iftikhar Chaudhry i spidsen skulle genindsættes i deres embeder. Det skete som bekendt efter et massivt pres fra blandt andet jurister, advokater og oppositionslederen Nawaz Sharif, der ved præsidentvalget den 8. september 2008 tabte til Zardari. I medierne er Sharif i den forbindelse blevet beskrevet positivt, ligesom det jo også umiddelbart er positivt, hvis Pakistan får en uafhængig dømmende magt. Men øst er øst og vest er vest og forholdene er aldrig så enkle, som man umiddelbart kan tro. Sådan kan meget da også være sket i løbet af de par uger, der går fra jeg skriver dette, til bladet er uddelt. For selvom mange tror, at vi nu står ved en milepæl, der fører til en forbedring af retsforholdene i landet, så skal man jo ikke glemme, at det samme mente man, da Zardari for godt et halvt år siden kom til magten. Realistisk set ændrer forholdene sig jo ikke sådan lige til det bedre. Som Sharif for 10 år siden var ved at køre landet i sænk, sådan er hans påvirkning på situationen i dag bestemt heller ikke positiv om end det for mange kan virke sådan. Landet er i opløsning og ligesom det ikke er godt for nogen af landets hæderlige institutioner i det hele taget, sådan er det heller ikke godt for Pakistans Kirke. Men vi må forsøge atbevare håbet og se fremad. Det skulle et lille møde den 21. marts mellem Humprey Peters og bestyrelsen have medvirket til. Men desværre betød den forværrede situation i landet, at Humprey Peters ikke kunne rejse her til Skandinavien, hvor han også skulle have besøgt andre end os. Vi håber dog, at et møde kan komme i stand snarest muligt. For der er ting, vi ikke kan korrespondere om i mails, ligesom det altid er bedst at tale om tingene, når man kan se hinanden i øjnene. Som situationen er nu, kan vi jo så heller ikke så godt tage til Pakistan. Men lad os nu se, om ikke Humprey Peters får mulighed for at tage hertil på et senere tidspunkt.

Thomas H. Beck.

Pakistans Kirke - maj 2009 (pdf).


 
Nyt fra formanden - Februar 2009 PDF Udskriv Email

Fredag den 9. januar blev en af Peshawar stifts præster, Tanzeel Zafar, bortført på sin vej hjem fra stiftsadministrationen ved St. Johns kirke. Tanzeel Zafar er ansat ved menighederne i Charsadda og Shabqadar, men assisterer også i Mardan. Heldigvis blev han ikke dræbt, men blev to dage efter søndag den 11. januar smidt foran porten til St. Johns Kirke af sine bortførere. Han var dog så voldsomt tilredt, at han måtte indlægges. Han kom først til Lady Reading Hospital og er senere blevet overført til Missionshospitalet i Dabgari Gardens.

Bortførelser som denne er desværre blevet mere og mere almindelige i Nordvestgrænseprovinsen i takt med at Talebans, al-Qaeda og relaterede partiers dominans i området bliver større. Som i tilfældet med Tanzeel Zafar bliver gerningsmændene sjældent pågrebet. Det skyldes ikke manglende hjælp og støtte fra de pakistanske myndigheder. Tværtimod roser biskop Manu Rumalshah i denne sag såvel forbundsministeren for religiøse anliggender som det lokale politi, der ikke mindst mødes med stor taknemlighed for deres indsats og imødekommenhed. Men når gerningsmændene er svære at få fat i, vidner det om, hvor stor magt de militante islamistiske grupper har, ligesom det også indikerer i hvilken frygt den lokale befolkning lever.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - December 2008 PDF Udskriv Email

Den 21. september fik Pakistan sit 9/11. Sådan er det meget voldsomme selvmordsbombeangreb på Marriot Hotel i Islamabad blevet udlagt med god grund. For selvom angrebet "kun" kostede omkring 60 dræbte, så var det et stort chok for alle pakistanere, at terroristerne overhovedet havde mulighed for at gennemføre dette angreb på en af landets bedst bevogtede bygninger. Ingen i landet var selvfølgelig i tvivl om, at Taleban, Al-Queda og andre militante grupper står alt for stærkt særligt i Nordvestgrænseprovinsen. Det var således den 22. august lykkedes dem at angribe Pakistans største våbenfabrik, Pakistan Ordnance Factory (POF), der har omkring 30.000 ansatte og på et meget højt teknologisk niveau producerer alt fra små patroner over artilleri til kampvogne. Dette angreb kostede mindst 70 livet og sårede over 100. Men selvom det også burde have været umuligt for terroristerne at komme igennem sikkerhedskontrollen til POF, så havde angrebet på Marriot Hotel en større psykologisk effekt ikke mindst set i lyset af, at præsident Zardari og andre fra regeringen efter planen skulle have været i bygningen, da attentatet blev gennemført. Målet for angrebet var derfor landets nyvalgte præsident, der blot 2 uger tidligere havde vundet valget. Det var derfor et angreb på landets styre og på det lille håb, der trods alt findes hos mange, om en mere harmonisk og fredelig fremtid for Pakistan.

Læs mere…
 
Pakistans Kirke - Oktober 2008 PDF Udskriv Email

Indhold:
1. Referat af årsmødet.
2. Prædiken ved årsmødet.
3. Formandsberetning - 1. del.
4. Bidrag til Støtteselskabet.
5. Fradragsregler.
6. Adresser.

Pakistans Kirke, nr. 5, 2008 - i PDF-format


 
Nyt fra formanden - Juni 2008 PDF Udskriv Email

Med terrorbombningen af den danske ambassade i Pakistan mandag den 2. juni, er det ikke blevet lettere at støtte Pakistans Kirke. Med de trusler, der hænger over hovedet på alle danskere, der bevæger sig til landet, er det jo nemlig selvsagt noget vanskeligt at opretholde en fornuftig kontakt til kirken med jævnlige besøg. Det er dog ikke noget, vi nogensinde har overdrevet. Men vi har jo altid med et par års mellemrum sendt et par bestyrelsesmedlemmer ud til kirken for at holde en fysisk kontakt, som er nødvendig, hvis samarbejdet skal fungere optimalt. Vi har også haft stor nytte af samarbejdet med Danmission, der har flere midler til rejser og hvor Lorens Hedelund har været så venlig at informere os om forholdene derude, når han har været på besøg. Vi har dog igen i år haft planer om, at et par fra bestyrelsen skulle derud, men som forholdene er lige nu, er det altså ikke så lige til. Dog ved vi af erfaring, at tingene hurtigt falder til ro derude, så selvom trusselsniveauet vurderes højt af Udenrigsministeriet, så er det ofte slet ikke så slemt, når man først befinder sig i landet.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Maj 2008 PDF Udskriv Email

Muhammedtegninger
"Jeg er en jøde!" Sådan kunne man næsten føle og sige, da man tidligere på året i TV kunne se demonstrationerne mod Muhammedtegningerne i blandt andet Pakistan. Udsagnet relaterer sig umiddelbart til J. F. Kennedy, der for 45 år siden sagde: "Ich bin ein Berliner" og gjorde det for at vise sin støtte til østtyskerne under den kolde krig. Dette er dog ikke på samme måde skrevet for lidt omkostningsfrit at vise sin støtte til det jødiske folk, der har og fortsat må lide under fordomme, fordømmelser og forfølgelser, men fordi vi danskere af demonstranterne blev sat i samme bås som de ikke kun i dag sætter jøderne i, men som jøderne også blev sat i af nazisterne under 2. Verdenskrig. For de fleste demonstranter havde givet vis ikke tænkt en selvstændig tanke, men var efter påvirkning af fjendtligsindet propaganda blevet grebet af en oppisket stemning og et had, der svarede til det jødehad, der fandt sted i Tyskland under nazisternes styre. For lad os lige endnu engang holde fast i, at der ikke er noget egentligt stødende i de tegninger, som Jyllandsposten for nu godt 2½ år siden lod trykke foranlediget af, at Kåre Bluitgen ikke kunne finde nogen til at illustrere sin børnebog om Muhammeds liv. Den mest udskældte af tegningerne udført af Kurt Westergaard har jo ikke som sit mål at forarge muslimerne, men at illustrere islamisternes og selvmordsbombernes fortolkning af koranen og Muhammeds liv. Demonstrationerne mod tegningerne bekræfter endda, hvor god og sigende tegningen er, fordi vi i demonstrationerne netop ser den radikalisering, som tegningen med Muhammed med bomben i turbanen vil påpege.

Læs mere…
 
Nyt fra formanden - Februar 2008 PDF Udskriv Email

"Service" er jo i og for sig et rædselsfuldt ord, fordi det er blevet så taknemligt at manipulere med dets betydning. Det har vi senest set hos vort kære postvæsen, hvor man har indført nye servicetiltag, der har medført, at sagsgangen for uddeling af tryksager er blevet omstændelig og langsommelig og desuden dyr. Hvorfor ikke tale om tjenesteydelser i stedet for service? Ydelser, man gør som en tjeneste og ikke først og fremmest for profittens skyld. Ydelser, der udspringer af forpligtelse og ansvarlighed. Men det ville selvfølgelig betyde, at der så virkelig skulle ydes service og at I eksempelvis ikke ville have modtaget decembernummeret af Støtteselskabets blad i begyndelsen af januar! Ja, det virkede noget absurd at læse om Benazir Bhuttos ankomst til Pakistan den 18. november, når hun den 27. december var blevet dræbt af en selvmordsbomber! Bladet skulle efter planen være dumpet ind af brevsprækkerne før jul.

Læs mere…